Medicinska dermatologija – Skin Health Lab

Medicinska dermatologija

Medicinska dermatologija uključuje evaluaciju i dijagnozu bolesti i poremećaja kože, kose i noktiju, s ciljem poboljšanja cjelokupnog zdravlja kože. Nakon postavljanja točne dijagnoze, postoji širok spektar terapijskih mogućnosti za liječenje.

Ponekad su promjene na koži ograničene na kožu kao organ, ali često su one odraz unutarnjih tjelesnih zbivanja. Stoga je u liječenju bolesti i poremećaja kože nužno procijeniti i cjelokupno zdravstveno stanje pojedinca te izabrati najbolje moguće liječenje za cjelovito poboljšanje zdravlja.

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije nam se obratite telefonom, e-mailom ili porukom.

    Pošaljite nam poruku: